Ekonomski fakultet

Osnovne informacije
Postdiplomske specijalističke primijenjene studije traju jednu godinu. To je četvrta godina studiranja na primijenjenom studijskom programu, koje realizuje Ekonomski fakultet. Poslije završene jedne godine specijalističkih studija i odbranjenog specijalističkog rada, dobija se diploma Postdiplomskih  specijalističkih primijenjenih studija, Stepen specijaliste (Spec.App.) - Menadžment. U dodatku diplome se pobliže opisuje jedna od mogućih oblasti studijskog programa, koju je student završio. Specijalističke primijenjene studije su obima 60 ECTS kredita.