Filozofski fakultet

Osnovne informacije
Studijski program za obrazovanje učitelja traje pet godina i ima obilm od 300ECTS. U pitanju je petogodišnji integrisani studijski program.

 

Tokom pet godina studija izučava se 55 obaveznih i šest izbornih predmeta iz tri osnovne naučne oblasti:

1. nauka i umjetnosti iz kojih su izvedeni predmeti za prva dva ciklusa osnovne škole,

2. pedagoških i psiholoških nauka,

3. metodičkih disciplina.

Kanidati mogu upisati ovaj Program nakon završene srednje škole i nakon položenog dopunskog ispita, koji se sastoji iz:

1. intervjua,

2. provjere psihofizičkih sposobnosti i

3. testa opšte informisanosti.