Osnovne informacije
Doktorske studije na Studijskom programu za sociologiju

ISHODI UČENJA:

Po završetku doktorskih studija, student će biti osposobljen da: - Demonstrira sistemsko i produbljeno razumijevanje pojedinih socioloških oblasti, na teorijskom i empirijskom nivou. - Samostalno implementira, koordinira, vodi i organizuje istraživanja u sociologiji; koristi i dalje razvija različite tehnike i metode istraživanja. - Osmisli obuhvatnije i inovativne istraživačke projekte značajne za sociologiju. - Primjenjuje teorijska i metodološka znanja iz oblasti sociologije na istraživanja konkretnih područja: politike, religije, porodice, društvenih devijacija, migracija, sela, grada, kulture, obrazovanja, itd. Piše originalne sociološke radove za relevantne časopise iz oblasti društvenih nauka, na nacionalnom, regionalnom i međunarodnom planu. - Javno prezentuje i argumentuje vlastita naučna dostignuća te ih usmeno, na jasan način, izlaže i brani. - Kritički analizira i evaluira razvoj ideja koje se tiču društva, i produkuje originalne monografske studije. - Promoviše značaj interdisciplinarnih istraživanja u modernim društvima znanja. - Unapređuje naučno znanje i kompetencije timskog rada i preuzima odgovornost za validnost rezultata naučnih istraživanja.Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.