Fakultet likovnih umjetnosti, 20.04.2017

Osnovne informacijeX

Studijski program Vajarstvo proistekao je iz potrebe za obrazovanjem stručnih i umjetničkih kadrova, koji mogu da odgovore zahtjevima duha vremena - kreativnim angažmanom na polju vajarstva. Na ovom studiju studenti savladavaju osnovne i napredne tehnike primjene raznih vajarskih materijala, kroz potenciranje individualnosti i originalnosti u kreativnom izražavanju