BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO


Semestar: 8
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILICA VUKČEVIĆ2x1
11B+17S+1P
ANA LALEVIĆ-FILIPOVIĆ2x1
11B+17S+1P