Ekonomija, smjer Računovodstvo i revizija-Budžetsko računovodstvo

Obavještenje

29.03.2019


Ekonomija, smjer Računovodstvo i revizija-Budžetsko računovodstvo

Rezultati popravnog kolokvijuma

28.03.2019


Ekonomija, smjer Računovodstvo i revizija-Budžetsko računovodstvo

Raspored polaganja ispita

26.03.2019


Ekonomija, smjer Računovodstvo i revizija-Budžetsko računovodstvo

Rezultati prvog kolokvijuma

20.03.2019


Ekonomija, smjer Računovodstvo i revizija-Budžetsko računovodstvo

Obavještenje - prvi kolokvijum

13.03.2019


Ekonomija, smjer Računovodstvo i revizija-Budžetsko računovodstvo

Obavještenje o prijavi seminarskog rada

22.02.2019


Ekonomija, smjer Računovodstvo i revizija-Budžetsko računovodstvo

Termin polaganja ispita

11.09.2018


Ekonomija, smjer Računovodstvo i revizija-Budžetsko računovodstvo

Termin polaganja ispita - septembarski rok

28.08.2018


Ekonomija, smjer Računovodstvo i revizija-Budžetsko računovodstvo

Završni ispit - termin polaganja

24.05.2018


Ekonomija, smjer Računovodstvo i revizija-Budžetsko računovodstvo

Rezultati nakon II popravnog kolokvijuma

17.05.2018


Ekonomija, smjer Računovodstvo i revizija-Budžetsko računovodstvo

Raspored polagananja popravnog II kolokvijuma

15.05.2018


Ekonomija, smjer Računovodstvo i revizija-Budžetsko računovodstvo

Rezultati nakon drugog kolokvijuma i obavještenje za predrok

11.05.2018


Ekonomija, smjer Računovodstvo i revizija-Budžetsko računovodstvo

Raspored polaganja drugog kolokvijuma

08.05.2018


Ekonomija, smjer Računovodstvo i revizija-Budžetsko računovodstvo

Popravni kolokvijum - rezultati

06.04.2018


Ekonomija, smjer Računovodstvo i revizija-Budžetsko računovodstvo

Obavještenje o terminu popravnog kolokvijuma

03.04.2018


Ekonomija, smjer Računovodstvo i revizija-Budžetsko računovodstvo

Prvi kolokvijum - rezultati

29.03.2018


Ekonomija, smjer Računovodstvo i revizija-Budžetsko računovodstvo

Raspored polaganja ispita

27.03.2018


Ekonomija, smjer Računovodstvo i revizija-Budžetsko računovodstvo

Raspored ispita

08.09.2017