RAČUNOVODSTVO TROŠKOVA


Semestar: 3
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 4+2+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon sticanja diplome iz ekonomije, student/ica će moći da: • definiše pojam i razumije suštinu računovodstva troškova; • prepoznaje i analizira informacioni značaj koji sisemi obračuna troškove nude menadžmentu preduzeća; • razumije, objasni i aktivno učestvujete u realizaciji metodološkog postupka obračuna troškova i učinaka; • objasni specifičnost informacija koje je potrebno kroz sistem obračuna troškova razviti i distribuirati menadžerima da bi na osnovu toga planirali, donosili poslovne odluke, kontrolisali, realno bilansirali vrijednosti; • razvija sposobnost kontruktivnog uvida i logičkog računovodstvenog razmišljanja i zna da isto znanja primijeni u praksi; • primijeni i formalno prikaže nova računovodstvena znanja u postojeće i novoosnovana privredna društva;

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ANA LALEVIĆ FILIPOVIĆ4x1
22B+2S+2P
MILICA VUKČEVIĆ2x1
22B+2S+2P