RAČUNOVODSTVENI INFORMACIONI SISTEMI


Semestar: 2
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Analiziraju i razumiju značaj koji RIS ima u poslovnom okruženju preduzeća; 2. Kreiraju informacije koje su korisnicima bitne za donošenje poslovnih odluka; 3. Razumiju značaj koji informacione tehnologije imaju u računovodstvenom sistemu preduzeća; 4. Definiše i klasifikuje imovinu preduzeća kao i proknjiži poslovne promjene koje nastaju na njima; 5. Definiše i klasifikuje obaveze prdeuzeća kao i proknjiži poslovne promjene vezano za njih; 6. Definiše i klasifikuje prihode i rashode preduzeća i proknjiži poslovne promjene vezane za njih; 7. Koristi baze podataka i dobija informacije iz njih

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ANA LALEVIĆ FILIPOVIĆ1x1
17B
MILICA VUKČEVIĆ2x1
17B
SAŠA VUJOŠEVIĆ1x1
17B