UPRAVLJAČKO RAČUNOVODSTVO


Semestar: 5
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: D
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Definiše i objasni pojam upravljačkog računovodstva i njegove uloge u racunovodstvenom informacionom sistemu preduzeća; 2. Objasni značaj koji upravljačko računovodstvo ima za donošenje poslovnih odluka, planiranje i kontrolu poslovanja menadžmenta preduzeća; 3. Ovladava metodologijom obračuna troškova i učinaka i kalkulacijom cijene koštanja; 4. Povezuje obračun troškova i učinaka sa djelovima računovodstvenog informacionog sistema preduzeća; 5. Razumije budžetiranje preduzeća i primjenjuje i analizira CVP analizu; 6. Ovladava metodologijom mjerenja performansi preduzeća; 7. Prepozna značaj i ulogu koju kako kratkoročno tako i dugoročno polsovno odlučivanja ima na poslovanje preduzeća; 8. Primjenjuje stečena znanja u praksi;

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ANA LALEVIĆ-FILIPOVIĆ
MILICA VUKČEVIĆ

Rezultati nakon završnog ispita

Rapored polaganja završnog ispita

Rezultati nakon popravnog drugog kolokvijuma

Raspored polaganja popravnog drugog kolokvijuma

Rezultati drugog kolokvijuma

Raspored polaganja drugog kolokvijuma