POSLOVNI STRANI JEZIK-ENGLESKI


Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ANKA WILFORD2x2
101B+7P
GORDANA KUSTUDIĆ2x1
101B+7P