Gordana Kustudić


Gordana Kustudić
Šifra: 195319
Prezime i ime: Gordana Kustudić
Titula: dr
Zvanje: saradnik u nastavi dr
Org. jedinica: Filološki fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
EFMENADŽMENTOsnovne1POSLOVNI STRANI JEZIK-ENGLESKI2 x 10 x 00 x 0
MEDPRIMIJENJENA FIZIOTERAPIJAOsnovne1ENGLESKI JEZIK I2 x 10 x 00 x 0
MEDPRIMIJENJENA FIZIOTERAPIJAOsnovne2ENGLESKI JEZIK II2 x 10 x 00 x 0
FILENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne3ENGLESKA KNJIŽEVNOST 3- KLASICIZAM I SENTIMENTALIZ0 x 02 x 10 x 0
PMFMATEMATIKAOsnovne3ENGLESKI JEZIK 32 x 10 x 00 x 0
PMFMATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKEOsnovne3ENGLESKI JEZIK 32 x 10 x 00 x 0
PMFFIZIKAOsnovne3ENGLESKI JEZIK III2 x 10 x 00 x 0
MEDPRIMIJENJENA FIZIOTERAPIJAOsnovne3ENGLESKI JEZIK III1 x 10 x 00 x 0
PMFBIOLOGIJAOsnovne3ENGLESKI JEZIK II2 x 10 x 00 x 0
FILENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne4ENG.KNJIŽEVNOST 4-ROMANTIZAM0 x 02 x 10 x 0
ETFENERGETIKA I AUTOMATIKAOsnovne4ENGLESKI JEZIK IV2 x 10 x 00 x 0
PMFBIOLOGIJAOsnovne4ENGLESKI JEZIK III2 x 10 x 00 x 0
MEDPRIMIJENJENA FIZIOTERAPIJAOsnovne4ENGLESKI JEZIK IV2 x 10 x 00 x 0
PMFFIZIKAOsnovne4ENGLESKI JEZIK IV2 x 10 x 00 x 0
ETFELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARIOsnovne4ENGLESKI JEZIK IV2 x 10 x 00 x 0
PMFMATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKEOsnovne4ENGLESKI JEZIK 42 x 10 x 00 x 0
PMFMATEMATIKAOsnovne4ENGLESKI JEZIK 42 x 10 x 00 x 0
EFEKONOMIJAOsnovne5ENGLESKI JEZIK (STRUKE)2 x 10 x 00 x 0
MEDPRIMIJENJENA FIZIOTERAPIJAOsnovne5ENGLESKI JEZIK V2 x 10 x 00 x 0
PMFBIOLOGIJAOsnovne5ENGLESKI JEZIK IV2 x 10 x 00 x 0
FILENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne6OSNOVE PREVOĐENJA 22 x 10 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2018SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Gordana KustudićPop kultura kao modus vivendi: elementi popularne kulture u Joyceovu UliksuKnjiževna smotra
Opširnije