EVALUACIJA INVESTICIONIH PROJEKATA


Semestar: 6
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILICA VUKČEVIĆ2x1
16B+8S+8P
MILAN LAKIĆEVIĆ2x1
16B+8S+8P