Milan Lakićević

dr Milan Lakićević

redovni profesor | Ekonomski fakultet

Rođen sam 30.12.1971. godine u Kolašinu, gdje sam završio osnovnu i srednju školu (prirodno matematičku gimnaziju – smjer fizika) sa odličnim uspjehom. (diploma Luča A) Ekonomski fakultet Univerziteta «Veljko Vlahović» u Titogradu upisao sam školske 1990/1991. Na istom fakultetu – smjer finansije diplomirao sam 1995. godine. U tolku studiranja nagrađivan sam nagradama Ekonomskog fakulteta i Instituta za društveno-ekonomska istraživanja, koje se dodjeljuju...

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2017SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Velibor Spalević, Milan Lakićević, Dragan Radanović, Paolo Billi, Goran Barović, Duško Vujačić, Paul Sestras, Abdulvahed Khaledi DarvishanEcological-Economic (Eco-Eco) modelling in the river basins of Mountainous Regions: Impact of land cover changes on sediment yield in the Velicka Rijeka, MontenegroNotulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca