Semestar: 4
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

• Student razumije, tumači i analizira finansijske izvještaje opšte namjene. • Izračunava pokazatelje i koristi informacije sadržane u finansijskim izvještajima za ocjenu finansijskog i prinosnog položaja preduzeća. • Student primjenuje metode i tehnike analize (metodu indukcije, metodu dedukcije, metodu upoređivanja, metodu izbora jedinice mjer i dr.) i izvodi zaključke o stanju ili pojavi koja je bila predmet analize • Student koristi i primjenjije MRS i MSFI kojima je definisan konceptualni okvir za prezentaciju i sastavljanje finansijskih izvještaja i procjenjivanje bilansnih pozicija • Planira i predviđa kretanje finansijskih pokazatelja na temelju podataka dobijenih analizom (vrši sintezu)

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILAN LAKIĆEVIĆ2x1
32B+19S+70P
MILICA VUKČEVIĆ2x1
32B+19S+70P

Vježbe (07.04.2022)

Promjena termina predavanja

Vježbe

Nastavni materijal iz Biznis analize

Bilansne šeme i Analitički kontni okvir za privredna društva

Biznis analiza - knjiga