Semestar: 2
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
IVAN RADEVIĆ2x1
50B+2P
ANĐELKO LOJPUR2x1
50B+2P

Rezultati

Okvirna lista ispitnih pitanja

Vježbe 19. 05.

Predavanja 18. 05.

Vježbe

Predavanje 11. 05.