Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-OSNOVE MENADŽMENTA

Časovi vježbi - deveta sedmica

16.04.2021


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-OSNOVE MENADŽMENTA

Rezultati prvog kolokvijuma

13.04.2021


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-OSNOVE MENADŽMENTA

Predavanja u devetoj sedmici

12.04.2021


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-OSNOVE MENADŽMENTA

Časovi predavanja u sedmoj sedmici

31.03.2021


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-OSNOVE MENADŽMENTA

Časovi vježbi u sedmoj sedmici

31.03.2021


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-OSNOVE MENADŽMENTA

Okvirna lista ispitnih pitanja za prvi kolokvijum

29.03.2021


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-OSNOVE MENADŽMENTA

Časovi vježbi u šestoj sedmici

24.03.2021


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-OSNOVE MENADŽMENTA

Nova objava - 24.03.2021 15:22

24.03.2021


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-OSNOVE MENADŽMENTA

Časovi predavanja u šestoj sedmici

22.03.2021


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-OSNOVE MENADŽMENTA

Nova objava - 18.03.2021 19:31

18.03.2021


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-OSNOVE MENADŽMENTA

Termin prvog kolokvijuma

18.03.2021


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-OSNOVE MENADŽMENTA

Časovi predavanja i vježbi u četvrtoj radnoj sedmici

09.03.2021


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-OSNOVE MENADŽMENTA

Časovi predavanja i vježbi u trećoj radnoj sedmici

02.03.2021


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-OSNOVE MENADŽMENTA

Nova objava - 25.02.2021 12:39

25.02.2021


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-OSNOVE MENADŽMENTA

Časovi predavanja i vježbi u drugoj radnoj sedmici

24.02.2021


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-OSNOVE MENADŽMENTA

Časovi vježbi 1

22.02.2021


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-OSNOVE MENADŽMENTA

Predavanja prof. Lojpur

21.02.2021


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-OSNOVE MENADŽMENTA

Prvi časovi predavanja

13.02.2021


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-OSNOVE MENADŽMENTA

Konacni rezultati

18.07.2020


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-OSNOVE MENADŽMENTA

Rezultati popravnog prvog kolokvijuma i završnog ispita

05.07.2020


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-OSNOVE MENADŽMENTA

Pitanja za završni ispit

25.05.2020


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-OSNOVE MENADŽMENTA

Predavanja

20.05.2020


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-OSNOVE MENADŽMENTA

Raspored časova za iduću sedmicu (predavanja i vježbe)

14.05.2020


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-OSNOVE MENADŽMENTA

Raspored časova za sljedeću sedmicu

08.05.2020


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-OSNOVE MENADŽMENTA

Zoom časovi

06.05.2020


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-OSNOVE MENADŽMENTA

Zoom časovi

04.05.2020


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-OSNOVE MENADŽMENTA

Online časovi

28.04.2020


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-OSNOVE MENADŽMENTA

Zoom časovi

27.04.2020


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-OSNOVE MENADŽMENTA

Zoom časovi

23.04.2020


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-OSNOVE MENADŽMENTA

Zoom časovi

21.04.2020


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-OSNOVE MENADŽMENTA

Termin ispita

04.04.2020


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-OSNOVE MENADŽMENTA

Ispitna pitanja za prvi kolokvijum

27.03.2020


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-OSNOVE MENADŽMENTA

Ukupni rezultati nakon završnog ispita

17.06.2019


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-OSNOVE MENADŽMENTA

Rezultati završnog ispita

11.06.2019


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-OSNOVE MENADŽMENTA

Rezultati popravnog prvog kolokvijuma

26.04.2019


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-OSNOVE MENADŽMENTA

Rezultati prvog kolokvijuma

04.04.2019


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-OSNOVE MENADŽMENTA

Nova objava - 13.03.2019 19:52

13.03.2019


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-OSNOVE MENADŽMENTA

Pitanja za završni ispit

19.05.2018


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-OSNOVE MENADŽMENTA

Termini prvog kolokvijuma

30.03.2018