Semestar: 2
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, student će biti u mogućnosti da: razumije ulogu i značaj menadžmenta profitnim i neprofitnim organizacijama, razlikuje menadžerske vještine i znanja, uloge i koncepte, razlikuje doprinos različitih autora u evoluciji menadžmenta kao naučne discpline, prepozna različite kulturne determinante menadžmenta u globalnom okruženju, identifikuje različite aspekte okruženja preduzeća i uticaj okruženja na donošenje menadžerskih odluka, objasni važnost konkretnih menadžerskih vještina u odnosu na hijerarhiju menadžmenta, identifikuje značaj funkcija planiranja, organizovanja, vođenja i kontrole u menadžment procesu, kreira viziju, misiju i ciljeve konkretnog preduzeća, objasni, analizira i kritički (pr)ocijeni važnost različitih menadžment teorija (škola) u uslovima savremenog poslovanja, razlikuje osnovne modele organizacione strukture, kao i savemene trendove u domenu organizacionih rješenja, analiza i kritički vrednuje menadžersku praksu u određenom preduzeću, uz davanje prijedloga za unapređenje uvođenjem odgovarajućih menadžment metoda i koncepata, analizira i kritički vrednuje proces vođenja i motivacije u određenom preduzeću, objasni i analizira različite kontrolne mehanizme u okviru menadžment procesa, definiše pojmove menadžerske etike i društvene odgovornosti uz razumijevanje prednosti i nedostataka primjene društveno odgovornost poslovanja u kontekstu poslovnih rezultata, razumije značaj donošenja odluka i upravljanja promjenama u kontekstu organizacionog razvoja, objasni i razumije savremen koncepte i pristupe u menadžmentu, vrši delegiranje poslova u grupi i efikasno funkcioniše u okolnostima timskog rada kao član i kao lider, koristi savremene metode za prevazilaženje prepreka u komunikaciji, kao i da rješava konfliktne situacije, radi i funkcioniše pod pritiskom i na najbrži način rješava nastale probleme.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NIKOLA DRAŠKOVIĆ2x1
40B+21P
IVAN RADEVIĆ2x1
40B+21P

Konačni rezultati nakon avgustovsko-septembarskog roka

Ispitna pitanja

Grupne prezentacije

Nova objava - 18.04.2023 18:34

Rezultati kolokvijuma

Uputstvo za pisanje eseja