MENADŽMENT MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA


Semestar: 5
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: razlikuje pristupe preduzetništvu, razumije značaj malih firmi i preduzetničke aktivnosti za privredu u cjelini, prepozna faktore koji utiču na razvoj ženskog preduzetništva i preduzetništva etničkih manjina, klasifikuje izvore finansiranja preduzetnika i malih firmi i razumije prednosti i nedostatke pojedinih izvora finansiranja, razumije koncept inovacija i e-poslovanja u oblasti preduzetništva, sagleda i razumije preduzetničke procese, protumači specifičnosti porodičnog biznisa i socijalnog preduzetništva, proširi znanja iz oblasti pokretanja i kreiranja novog biznisa.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NIKOLA DRAŠKOVIĆ2x1
4B+3S+1P
IVAN RADEVIĆ2x1
4B+3S+1P