Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-MENADŽMENT MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA -   26.11.2021
  Rezultati prvog kolokvijuma
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-MENADŽMENT MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA -   24.11.2021
  Predavanja i vježbe - 24. 11.
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-MENADŽMENT MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA -   11.11.2021
  Materijali sa časova predavanja
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-MENADŽMENT MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA -   10.11.2021
  Časovi predavanja i vježbi - 10. 11.
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-MENADŽMENT MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA -   09.11.2021
  Orijentaciona lista ispitnih pitanja za prvi kolokvijum
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-MENADŽMENT MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA -   08.11.2021
  Dodatni materijal
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-MENADŽMENT MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA -   03.11.2021
  Link časovi - 03. 11. 2021 - online
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-MENADŽMENT MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA -   27.10.2021
  Link - časovi - sedmica 5 - predavanja
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-MENADŽMENT MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA -   27.10.2021
  Link - časovi - sedmica 5 - vježbe
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-MENADŽMENT MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA -   20.10.2021
  Link - časovi - sedmica 4
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-MENADŽMENT MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA -   16.10.2021
  Dodatni materijali
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-MENADŽMENT MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA -   13.10.2021
  Časovi predavanja i vježbi - 3. sedmica
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-MENADŽMENT MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA -   06.10.2021
  Dodatni materijali
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-MENADŽMENT MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA -   06.10.2021
  Dodatna literatura
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-MENADŽMENT MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA -   06.10.2021
  Časovi vježbi
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-MENADŽMENT MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA -   29.09.2021
  Osnovne informacije o predmetu i početku predavanja
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-MENADŽMENT MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA -   04.02.2021
  Rezultati zbirno
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-MENADŽMENT MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA -   28.01.2021
  Rezultati
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-MENADŽMENT MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA -   21.12.2020
  Link za predavanje
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-MENADŽMENT MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA -   21.12.2020
  Okvirna lista pitanja za završni ispit
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-MENADŽMENT MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA -   14.12.2020
  Predavanja
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-MENADŽMENT MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA -   09.12.2020
  Predavanja 11. 12. 2020.
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-MENADŽMENT MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA -   08.12.2020
  Predavanja 09. 12. 2020.
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-MENADŽMENT MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA -   04.12.2020
  Rezultati prvog kolokvijuma
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-MENADŽMENT MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA -   23.11.2020
  Predavanja
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-MENADŽMENT MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA -   18.11.2020
  Vježbe
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-MENADŽMENT MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA -   10.11.2020
  Predavanja
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-MENADŽMENT MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA -   09.11.2020
  Predavanja
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-MENADŽMENT MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA -   09.11.2020
  Ispitna pitanja
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-MENADŽMENT MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA -   03.11.2020
  Časovi vježbi
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-MENADŽMENT MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA -   28.10.2020
  Predavanja - 28. 10. 2020.
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-MENADŽMENT MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA -   21.10.2020
  Vježbe
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-MENADŽMENT MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA -   20.10.2020
  Časovi predavanja
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-MENADŽMENT MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA -   14.10.2020
  Časovi predavanja
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-MENADŽMENT MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA -   07.10.2020
  Prvi časovi vježbi
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-MENADŽMENT MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA -   24.01.2020
  Rezultati nakon popravnog završnog ispita
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-MENADŽMENT MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA -   17.01.2020
  Rezultati završnog ispita (prvi termin)
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-MENADŽMENT MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA -   12.01.2020
  Orijentaciona lista pitanja za završni ispit
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-MENADŽMENT MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA -   27.11.2019
  Rezultati popravnog prvog kolokvijuma
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-MENADŽMENT MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA -   05.11.2019
  Rezultati prvog kolokvijuma
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-MENADŽMENT MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA -   25.10.2019
  Ispitna pitanja za prvi kolokvijum