Semestar: 2
ECTS: 2.5
Status: Obavezan
Fond: 2++0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VIDA BELEVIĆ2x
2P