Vida Belević


Vida Belević
Šifra: 260215
Prezime i ime: Vida Belević
Titula: mr
Zvanje: viši stručni saradnik dr
Org. jedinica: Muzička akademija
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
MAOPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJASpecijalisticke1KLAVIR (PRAKTIKUM) I2 x 10 x 00 x 0
MAOPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJAOsnovne1KLAVIRSKI PRAKTIKUM I1 x 30 x 00 x 0
MAOPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJASpecijalisticke2KLAVIR (PRAKTIKUM) II2 x 10 x 00 x 0
MAOPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJAOsnovne2KLAVIRSKI PRAKTIKUM II1 x 30 x 00 x 0
MAOPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJAOsnovne2KLAVIRSKI PRAKTIKUM II0 x 00 x 00 x 0
MAOPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJAOsnovne3KLAVIRSKI PRAKTIKUM III1 x 20 x 00 x 0
MAOPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJAOsnovne3KLAVIRSKI PRAKTIKUM III0 x 00 x 00 x 0
MAOPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJAOsnovne4KLAVIRSKI PRAKTIKUM IV1 x 20 x 00 x 0
MAOPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJAOsnovne4KLAVIRSKI PRAKTIKUM IV1 x 10 x 00 x 0
MAOPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJAOsnovne5KLAVIRSKI PRAKTIKUM V1 x 10 x 00 x 0
MAOPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJAOsnovne5KLAVIRSKI PRAKTIKUM V0 x 00 x 00 x 0
MAOPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJAOsnovne6KLAVIRSKI PRAKTIKUM VI1 x 10 x 00 x 0
MAOPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJAOsnovne6KLAVIRSKI PRAKTIKUM VI0 x 00 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor