Semestar: 1
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Upoznavanje sa muzičkim instrumentima; aranžiranje manjih jednoglasnih i dvoglasnih stavova za najvažnije melodijske instrumente; izrada instrumentalne pratnje zadatoj melodiji

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NINA PEROVIĆ
SENAD GAČEVIĆ2x
1P
1x
1P