Senad Gačević


Senad Gačević
Šifra: 260068
Prezime i ime: Senad Gačević
Titula:
Zvanje: redovni profesor
Org. jedinica: Muzička akademija
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
MAOPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJAOsnovne1KONTRAPUNKT I0 x 00 x 00 x 0
MAOPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJAOsnovne1KONTRAPUNKT I1 x 10 x 00 x 0
MAOPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJASpecijalisticke1ARANŽIRANJE I2 x 10 x 00 x 0
MAOPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJAOsnovne2KONTRAPUNKT II0 x 00 x 00 x 0
MAOPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJAOsnovne2KONTRAPUNKT II1 x 10 x 00 x 0
MAOPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJASpecijalisticke2ARANŽIRANJE II2 x 10 x 00 x 0
MAOPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJAOsnovne3KONTRAPUNKT III2 x 10 x 00 x 0
MAOPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJAOsnovne3KONTRAPUNKT III1 x 10 x 00 x 0
MAOPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJAOsnovne3TEMATSKI SEMINAR- KONTRAPUNKT III1 x 10 x 00 x 0
MAOPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJAOsnovne4KONTRAPUNKT IV0 x 00 x 00 x 0
MAOPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJAOsnovne4KONTRAPUNKT IV1 x 10 x 00 x 0
MAOPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJAOsnovne4TEMATSKI SEMINAR- KONTRAPUNKT IV1 x 10 x 00 x 0
MAOPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJAOsnovne5ARANŽIRANJE I1 x 10 x 00 x 0
MAOPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJAOsnovne6ARANŽIRANJE II0 x 00 x 00 x 0
MAOPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJAOsnovne6ARANŽIRANJE II1 x 10 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor