KLAVIRSKI PRAKTIKUM I


Semestar: 1
ECTS: 2
Status: Obavezan
Fond: 1++0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SEDA VUKAŠINOVIĆ1x5
3B+2P
VIDA BELEVIĆ1x6
3B+3P