Semestar: 4
ECTS: 2
Status: Obavezan
Fond: 1++0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VIDA BELEVIĆ
SEDA VUKAŠINOVIĆ