METODIKA STRUČNO TEORIJSKE NASTAVE II


Semestar: 2
ECTS: 9
Status: Izborni
Fond: 2++0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ALEKSANDAR PERUNOVIĆ2x1
1B
VLADIMIR ĐURIŠIĆ2x1
1B