Aleksandar Perunović

dr Aleksandar Perunović

vanredni profesor | Muzička akademija

Aleksandar Perunović (Nikšić, 1978) diplomirao je i magistrirao na odsjeku za Kompoziciju na Muzičkoj akademiji na Cetinju u klasi Žarka Mirkovića, a doktorirao na istom odsjeku na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu u klasi Srđana Hofmana. Pohađao je više međunarodnih kurseva kompozicije pod mentorstvom istaknutih austrijskih i njemačkih kompozitora (Kurt Švertsik, Detlev Miler-Zimens, Georg Fridrih Has, Rajnhard Febel). Autor je velikog broja solističkih, kamernih, horskih i orkestarskih djela, kao i ostvarenjâ koja izlaze iz okvira strogo...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
MAOPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJAOsnovne1MUZIČKI OBLICI I1 x 10 x 00 x 0
MAOPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJAOsnovne1HARMONIJA SA HARMONSKOM ANALIZOM I1 x 10 x 00 x 0
MAOPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJAOsnovne2MUZIČKI OBLICI II1 x 10 x 00 x 0
MAOPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJAOsnovne3MUZIČKI OBLICI III1 x 10 x 00 x 0
MAOPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJAOsnovne4MUZIČKI OBLICI IV1 x 10 x 00 x 0
MAOPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJAOsnovne5MUZIČKI OBLICI V1 x 10 x 00 x 0
MAOPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJAOsnovne6MUZIČKI OBLICI VI1 x 10 x 00 x 0
MAOPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJAOsnovne2HARMONIJA SA HARMONSKOM ANALIZOM II1 x 10 x 00 x 0
MAOPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJAOsnovne3HARMONIJA SA HARMONSKOM ANALIZOM III1 x 10 x 00 x 0
MAOPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJAOsnovne4HARMONIJA SA HARMONSKOM ANALIZOM IV1 x 10 x 00 x 0
MAOPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJAOsnovne5HARMONIJA SA HARMONSKOM ANALIZOM V1 x 10 x 00 x 0
MAOPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJAOsnovne6HARMONIJA SA HARMONSKOM ANALIZOM VI1 x 10 x 00 x 0
MAOPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJASpecijalisticke2Harmonija sa harmonskom analizom II4 x 00 x 00 x 0
MAOPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJAOsnovne1TEMATSKI SEMINAR- MUZIČKI OBLICI I1 x 20 x 00 x 0
MAOPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJAOsnovne2TEMATSKI SEMINAR- MUZIČKI OBLICI II1 x 30 x 00 x 0
MAOPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJAOsnovne3TEMATSKI SEMINAR- MUZIČKI OBLICI III1 x 10 x 00 x 0
MAOPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJAOsnovne4TEMATSKI SEMINAR- MUZIČKI OBLICI IV1 x 10 x 00 x 0
MAOPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJAMaster1METODIKA STRUČNO TEORIJSKE NASTAVE I2 x 20 x 00 x 0
MAOPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJAMaster2METODIKA STRUČNO TEORIJSKE NASTAVE II2 x 20 x 00 x 0
MAOPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJAMaster4MASTER RAD- Metodika stručno teorijske nastave2 x 20 x 00 x 0
MAOPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJAMaster3Metodika stručno teorijske nastave III2 x 20 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor

Obavjestenja iz nastave