Aleksandar Perunović


Aleksandar Perunović
Šifra: 260286
Prezime i ime: Aleksandar Perunović
Titula: dr
Zvanje: docent
Org. jedinica: Muzička akademija
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
MAOPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJAMaster1METODIKA STRUČNO TEORIJSKE NASTAVE I2 x 10 x 00 x 0
MAOPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJAOsnovne1MUZIČKI OBLICI I1 x 10 x 00 x 0
MAOPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJAOsnovne1HARMONIJA SA HARMONSKOM ANALIZOM I1 x 10 x 00 x 0
MAOPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJAOsnovne1TEMATSKI SEMINAR- MUZIČKI OBLICI I1 x 10 x 00 x 0
MAOPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJASpecijalisticke2HARMONIJA SA HARMONSKOM ANALIZOM II4 x 10 x 00 x 0
MAOPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJAMaster2METODIKA STRUČNO TEORIJSKE NASTAVE II2 x 10 x 00 x 0
MAOPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJAOsnovne2MUZIČKI OBLICI II1 x 10 x 00 x 0
MAOPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJAOsnovne2HARMONIJA SA HARMONSKOM ANALIZOM II1 x 10 x 00 x 0
MAOPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJAOsnovne2TEMATSKI SEMINAR- MUZIČKI OBLICI II1 x 10 x 00 x 0
MAOPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJAOsnovne3MUZIČKI OBLICI III1 x 10 x 00 x 0
MAOPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJAOsnovne3HARMONIJA SA HARMONSKOM ANALIZOM III1 x 10 x 00 x 0
MAGUDAČKI INSTRUMENTIOsnovne3HARMONIJA SA HARMONSKOM ANALIZOM III2 x 10 x 00 x 0
MADUVAČKI INSTRUMENTIOsnovne3HARMONIJA SA HARMONSKOM ANALIZOM III2 x 10 x 00 x 0
MAOPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJAOsnovne3TEMATSKI SEMINAR- MUZIČKI OBLICI III1 x 10 x 00 x 0
MAOPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJAOsnovne3TEMATSKI SEMINAR-HARMONIJA SA HARMON. ANALIZOM III1 x 10 x 00 x 0
MADUVAČKI INSTRUMENTIOsnovne3MUZIČKI OBLICI III2 x 10 x 00 x 0
MAOpšta muzička pedagogijaMagistarske4MAGISTARSKI RAD IZ HORSKOG DIRIGOVANJA II0 x 00 x 00 x 0
MAOpšta muzička pedagogijaMagistarske4MAGISTARSKI RAD IZ HARMONIJE SA HAR.ANALIZOM II6 x 11 x 10 x 0
MADIRIGOVANJEMagistarske4DIRIGOVANJE IV0 x 00 x 00 x 0
MAOPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJAOsnovne4MUZIČKI OBLICI IV1 x 10 x 00 x 0
MAOPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJAOsnovne4HARMONIJA SA HARMONSKOM ANALIZOM IV1 x 10 x 00 x 0
MAGUDAČKI INSTRUMENTIOsnovne4HARMONIJA SA HARMONSKOM ANALIZOM IV2 x 10 x 00 x 0
MAOPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJAOsnovne4TEMATSKI SEMINAR-HARMONIJA SA HARMON. ANALIZOM IV1 x 10 x 00 x 0
MAOPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJAOsnovne4TEMATSKI SEMINAR- MUZIČKI OBLICI IV1 x 10 x 00 x 0
MADUVAČKI INSTRUMENTIOsnovne4HARMONIJA SA HARMONSKOM ANALIZOM IV2 x 10 x 00 x 0
MADUVAČKI INSTRUMENTIOsnovne4MUZIČKI OBLICI IV2 x 10 x 00 x 0
MAOPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJAOsnovne5MUZIČKI OBLICI V2 x 10 x 00 x 0
MAOPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJAOsnovne5MUZIČKI OBLICI V1 x 10 x 00 x 0
MAOPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJAOsnovne5HARMONIJA SA HARMONSKOM ANALIZOM V1 x 10 x 00 x 0
MAGUDAČKI INSTRUMENTIOsnovne5MUZIČKI OBLICI V2 x 10 x 00 x 0
MAOPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJAOsnovne6MUZIČKI OBLICI VI2 x 10 x 00 x 0
MAOPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJAOsnovne6MUZIČKI OBLICI VI1 x 10 x 00 x 0
MAOPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJAOsnovne6HARMONIJA SA HARMONSKOM ANALIZOM VI1 x 10 x 00 x 0
MAOPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJAOsnovne6HARMONIJA SA HARMONSKOM ANALIZOM VI2 x 10 x 00 x 0
MAGUDAČKI INSTRUMENTIOsnovne6MUZIČKI OBLICI VI2 x 10 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor