METODIKA STRUČNO TEORIJSKE NASTAVE III


Semestar: 3
ECTS: 20
Status: Izborni
Fond: 2++0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SENAD GAČEVIĆ2x1
1B
ALEKSANDAR PERUNOVIĆ2x1
1B