Semestar: 5
ECTS: 9
Status: Obavezan
Fond: 2++0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
BOJAN MARTINOVIĆ2x1
1B
VLADIMIR DOMAZETOVIĆ2x1
1B