ANALIZA MUZIČKOG DJELA I


Semestar: 1
ECTS: 2
Status: Obavezan
Fond: 1+1+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NINA PEROVIĆ1x1
18B+1P
1x4
18B+1P