Nina Perović

istaknuti umjetnik dr Nina Perović

stručni saradnik | Muzička akademija

Nina Perović (1985, Crna Gora) je za­vršila osnovne i specijalističke studije kompozicije na Muzičkoj akademiji na Cetinju u klasi profesora Žarka Mirko­vića. Uporedo sa studijama kompo­zicije, završava osnovne i specija­lističke studije klavira u klasi profesora Aleksandra Serdara i Vladimira Bočkarjova. Zahvaljujući stipendiji Basileus nastavlja studije kompozicije na Muzičkoj akademiji u Ljubljani u klasi profesora Uroša Rojka gdje stiče Master diplomu. Doktorirala je na studijama kompozicije na Fakultetu muzičke umetnosti u...

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor

Obavjestenja iz nastave