Nina Perović

istaknuti umjetnik dr Nina Perović

stručni saradnik | Muzička akademija

Nina Perović (1985, Crna Gora) je za­vršila osnovne i specijalističke studije kompozicije na Muzičkoj akademiji na Cetinju u klasi profesora Žarka Mirko­vića. Uporedo sa studijama kompo­zicije, završava osnovne i specija­lističke studije klavira u klasi profesora Aleksandra Serdara i Vladimira Bočkarjova. Zahvaljujući stipendiji Basileus nastavlja studije kompozicije na Muzičkoj akademiji u Ljubljani u klasi profesora Uroša Rojka gdje stiče Master diplomu. Doktorirala je na studijama kompozicije na Fakultetu muzičke umetnosti u...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
MAOPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJAOsnovne5ARANŽIRANJE I0 x 01 x 10 x 0
MAOPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJAOsnovne6ARANŽIRANJE II0 x 01 x 10 x 0
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIOsnovne1ANALIZA MUZIČKOG DJELA I1 x 11 x 30 x 0
MAOPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJASpecijalisticke1Aranžiranje I0 x 00 x 00 x 0
MAOPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJASpecijalisticke2Aranžiranje II0 x 00 x 00 x 0
MAOPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJAOsnovne1TEMATSKI SEMINAR-HARMONIJA SA HARMONS. ANALIZOM I1 x 10 x 00 x 0
MAOPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJAOsnovne2TEMATSKI SEMINAR-HARMONIJA SA HARMONS. ANALIZOM II1 x 10 x 00 x 0
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIOsnovne2ANALIZA MUZIČKOG DJELA II1 x 11 x 30 x 0
MAOPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJAOsnovne3TEMATSKI SEMINAR-HARMONIJA SA HARMON. ANALIZOM III1 x 40 x 00 x 0
MAOPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJAOsnovne4TEMATSKI SEMINAR-HARMONIJA SA HARMON. ANALIZOM IV1 x 40 x 00 x 0
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIOsnovne3ANALIZA MUZIČKOG DJELA III1 x 11 x 30 x 0
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIOsnovne4ANALIZA MUZIČKOG DJELA IV1 x 11 x 30 x 0
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIOsnovne5ANALIZA MUZIČKOG DJELA V1 x 11 x 30 x 0
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIOsnovne6ANALIZA MUZIČKOG DJELA VI1 x 11 x 30 x 0
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIOsnovne5STRUČNA PRAKSA I0 x 02 x 20 x 0
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIOsnovne6STRUČNA PRAKSA II0 x 00 x 00 x 0
MAOPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJAMaster3Stručna praksa I0 x 02 x 10 x 0
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIMaster3Stručna praksa I0 x 02 x 30 x 0
MAOPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJAMaster4Stručna praksa II0 x 02 x 10 x 0
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIMaster4Stručna praksa II0 x 02 x 20 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor

Obavjestenja iz nastave