Nina Perović


Nina Perović
Šifra: 900187
Prezime i ime: Nina Perović
Titula: istaknuti umjetnik dr
Zvanje: stručni saradnik
Org. jedinica: Muzička akademija
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
MAOPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJASpecijalisticke1ARANŽIRANJE I0 x 01 x 10 x 0
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIOsnovne1ANALIZA MUZIČKOG DJELA I1 x 11 x 30 x 0
MAOPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJASpecijalisticke2ARANŽIRANJE II0 x 01 x 10 x 0
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIOsnovne2ANALIZA MUZIČKOG DJELA II1 x 11 x 30 x 0
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIOsnovne3ANALIZA MUZIČKOG DJELA III1 x 11 x 30 x 0
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIOsnovne4ANALIZA MUZIČKOG DJELA IV1 x 11 x 30 x 0
MAOPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJAOsnovne5ARANŽIRANJE I0 x 01 x 10 x 0
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIOsnovne5ANALIZA MUZIČKOG DJELA V1 x 11 x 20 x 0
MAOPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJAOsnovne6ARANŽIRANJE II0 x 01 x 10 x 0
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIOsnovne6ANALIZA MUZIČKOG DJELA VI1 x 11 x 20 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
Opširnije