Semestar: 5
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2++0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
BOJAN MARTINOVIĆ2x2
2B
VLADIMIR DOMAZETOVIĆ2x2
2B