Vladimir Domazetović


Vladimir Domazetović
Šifra: 265223
Prezime i ime: Vladimir Domazetović
Titula: mr
Zvanje: vanredni profesor
Org. jedinica: Muzička akademija
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
MAKLAVIRSpecijalisticke1KLAVIR I4 x 12 x 10 x 0
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIOsnovne1KLAVIR I2 x 20 x 00 x 0
MAKLAVIRSpecijalisticke1KLAVIR I1 x 21 x 20 x 0
MAKLAVIRSpecijalisticke2KLAVIR II4 x 12 x 10 x 0
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIOsnovne2KLAVIR II2 x 20 x 00 x 0
MAKLAVIRSpecijalisticke2KLAVIR II1 x 21 x 20 x 0
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIOsnovne3KLAVIR III2 x 10 x 00 x 0
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIOsnovne4KLAVIR IV2 x 10 x 00 x 0
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIOsnovne6KLAVIR VI0 x 00 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor