HOR SA OSNOVAMA VOKALNE TEHNIKE II


Semestar: 2
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 2+3+0
Duplikat: Da
ECTS katalog

Ishodi učenja:

* Poznavanje i izvođenje horske literature različitih stilova i žanrova; posjedovanje praktičnih i teorijskih znanja o zajedničkom muziciranju; poznavanje i razvijanje vlastite vokalne tehnike; osposobljavanje za samostalno rukovođenje većim grupama pjevača koje se formiraju prema zahtjevima partiture (dječiji hor, ženski hor, muški hor kao i mješoviti hor).

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ALEKSANDRA KNEŽEVIĆ2x1
1B
3x1
1B