Aleksandra Knežević


Aleksandra Knežević
Šifra: 260244
Prezime i ime: Aleksandra Knežević
Titula: mr
Zvanje: viši stručni saradnik dr
Org. jedinica: Muzička akademija
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
MAOPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJAOsnovne1HOR SA OSNOVIMA VOKALNE TEHNIKE I2 x 13 x 30 x 0
MAOPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJAMaster1HOR SA OSNOVIMA VOKALNE TEHNIKE I2 x 13 x 10 x 0
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIMaster1HOR SA OSNOVAMA VOKALNE TEHNIKE I2 x 13 x 10 x 0
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIOsnovne1HOR SA OSNOVIMA VOKALNE TEHNIKE I2 x 13 x 30 x 0
MAOPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJASpecijalisticke1HOR SA OSNOVIMA VOKALNE TEHNIKE I2 x 12 x 10 x 0
MAKLAVIRSpecijalisticke1HOR SA OSNOVIMA VOKALNE TEHNIKE I2 x 11 x 10 x 0
MAHARMONIKASpecijalisticke1HOR SA OSNOVIMA VOKALNE TEHNIKE I2 x 12 x 10 x 0
MAGITARASpecijalisticke1HOR SA OSNOVIMA VOKALNE TEHNIKE I2 x 11 x 10 x 0
MAOPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJAOsnovne1HORSKO DIRIGOVANJE SA SVIRANJEM HORS. PARTITURA I1 x 11 x 10 x 0
MAOPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJAOsnovne2HOR SA OSNOVIMA VOKALNE TEHNIKE II2 x 13 x 30 x 0
MAOPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJAMaster2HOR SA OSNOVIMA VOKALNE TEHNIKE II2 x 13 x 10 x 0
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIOsnovne2HOR SA OSNOVIMA VOKALNE TEHNIKE II2 x 13 x 30 x 0
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIMaster2HOR SA OSNOVAMA VOKALNE TEHNIKE II2 x 13 x 10 x 0
MAOPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJASpecijalisticke2HOR SA OSNOVIMA VOKALNE TEHNIKE II2 x 12 x 10 x 0
MAHARMONIKASpecijalisticke2HOR SA OSNOVIMA VOKALNE TEHNIKE II2 x 11 x 10 x 0
MAGITARASpecijalisticke2HOR SA OSNOVIMA VOKALNE TEHNIKE II2 x 12 x 10 x 0
MAKLAVIRSpecijalisticke2HOR SA OSNOVIMA VOKALNE TEHNIKE II2 x 12 x 10 x 0
MAOPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJAOsnovne2HORSKO DIRIGOVANJE SA SVIRANJEM HORS. PARTITURA II1 x 11 x 10 x 0
MAOPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJAOsnovne3HOR SA OSNOVAMA VOKALNE TEHNIKE III2 x 13 x 30 x 0
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIOsnovne3HOR SA OSNOVAMA VOKALNE TEHNIKE III2 x 13 x 30 x 0
MAOPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJAOsnovne3HORSKO DIRIGOVANJE SA SVIRANJEM HORS.PARTITURA III1 x 11 x 10 x 0
MAOPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJAOsnovne4HOR SA OSNOVAMA VOKALNE TEHNIKE IV2 x 13 x 20 x 0
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIOsnovne4HOR SA OSNOVAMA VOKALNE TEHNIKE IV2 x 13 x 20 x 0
MAOPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJAOsnovne4HORSKO DIRIGOVANJE SA SVIRANJEM HORS.PARTITURA IV1 x 11 x 10 x 0
MAOPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJAOsnovne5HOR SA OSNOVAMA VOKALNE TEHNIKE V2 x 13 x 20 x 0
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIOsnovne5HOR SA OSNOVAMA VOKALNE TEHNIKE V2 x 13 x 10 x 0
MAOPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJAOsnovne5HORSKO DIRIGOVANJE SA SVIRANJEM HORS.PARTITURA V1 x 11 x 10 x 0
MAOPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJAOsnovne6HORSKO DIRIGOVANJE SA SVIRANJEM HORS.PARTITURA VI0 x 00 x 00 x 0
MAOPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJAOsnovne6HOR SA OSNOVAMA VOKALNE TEHNIKE VI2 x 13 x 10 x 0
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIOsnovne6HOR SA OSNOVAMA VOKALNE TEHNIKE VI2 x 13 x 10 x 0
MAOPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJAOsnovne6HORSKO DIRIGOVANJE SA SVIRANJEM HORS.PARTITURA VI1 x 11 x 10 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
Opširnije