Semestar: 3
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ALEKSANDRA DRAKULOVIĆ1x2
88B+11S+8P
SANELA PEJAKOVIĆ2x1
88B+11S+8P