Aleksandra Drakulović

mr Aleksandra Drakulović

viši lektor mr | Filološki fakultet

    Mr Aleksandra Bataković rođena je 18. decembra 1975. godine u Kotoru. Osnovnu i srednju školu, (smjer Kulturološko-jezički), završila je u Kotoru 1994. godine.     Godine 1994. upisala je odsjek za Engleski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Nikšiću. Za vrijeme studiranja boravila je četiri puta u Engleskoj, gdje je pohađala škole engleskog jezika. Na odsjeku za Engleski jezik i književnost diplomirala je aprila 1999. godine i stekla stručni naziv – profesor engleskog jezika i...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
MEDPRIMIJENJENA FIZIOTERAPIJAOsnovne1ENGLESKI JEZIK I0 x 01 x 10 x 0
MEDPRIMIJENJENA FIZIOTERAPIJAOsnovne2ENGLESKI JEZIK II0 x 01 x 10 x 0
MEDPRIMIJENJENA FIZIOTERAPIJAOsnovne3ENGLESKI JEZIK III0 x 01 x 10 x 0
PFKPOMORSKA ELEKTROTEHNIKAOsnovne1ENGLESKI JEZIK I0 x 01 x 10 x 0
PFKMENADŽMENT U POMORSTVU I LOGISTIKAOsnovne1ENGLESKI JEZIK I0 x 02 x 20 x 0
FTHTURIZAM I HOTELIJERSTVOOsnovne1ENGLESKI JEZIK 10 x 01 x 30 x 0
FTHTURIZAM I HOTELIJERSTVOOsnovne2ENGLESKI JEZIK 20 x 01 x 30 x 0
FTHTURIZAM I HOTELIJERSTVOOsnovne3ENGLESKI JEZIK 30 x 01 x 30 x 0
FTHTURIZAM I HOTELIJERSTVOOsnovne4ENGLESKI JEZIK 40 x 01 x 30 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor

Obavjestenja iz nastave