Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit biće u mogućnosti da: - objasni političke procese i događaje savremene opšte istorije XIX i XX vijeka, - vrednuje značaj Francuske buržoaske revolucije i Napoleonovih ratova na društveno-politički razvoj evropskih država prve polovine XIX vijeka, - analizira odlike imperijalizma (kolonijalna osvajanja velikih sila, međunarodne krize i ratovi od polovine XIX vijeka do 1919), - vrednuje značaj socijalizma, fašizma i nacizma kao društveno-političkih i ideoloških sistema XX vijeka, - objasni i vrednuje značaj Drugog svjetskog rata i Hladnog rata u kontekstu međunarodnih odnosa u Evropi i svijetu.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija