PARTIJE I PARTIJSKI SISTEMI


Semestar: 6
ECTS: 8
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat: Da
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Student će nakon položenog ispita moći da: - Ovlada teorijskim znanjem o partijama i partijskim sistemima, opštim i istorijskim; - Razlikuje vrste političkih partija; - Uporedi pojedine partije shvatajući njihove vrste; - Samostalno tumačeći literaturu istražuje ulogu partija u političkim procesima, posebno u Crnoj Gori i EU; - Obrazloži zašto u nekim zemljama postoji više a u nekim manje partija; - Napravi naučne razlike između partije, stranke i pokreta i objasni ih; - Argumentuje potrebu za političkim partijama do danas; - Kalsifikacijom partijskih sistema uoči njihove nedostatke i istakne prednosti; - Samostalno analizira partije i partijske sisteme na evropskom nivou; - Savlada proces nastanka političkih partija i sadašnju partijsku stvarnost u Crnoj Gori; - Samostalno rasuđuje o tipologiji partija u Crnoj Gori i nihovih izbornih i post-izbornih saveza

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NEMANJA BATRIĆEVIĆ
SRĐAN DARMANOVIĆ

Uvodni čas

Rezultati redovnog ispita - avgustovski rok

Ispravka - Odlaganje popravnog završnog ispita (poneđeljak 3.jul)

Rezultati redovnog završnog ispita

Rezultati drugog popravnog kolokvijuma

Termin popravnog drugog kolokvijuma

Materijali vjezbe - slajdovi

Vježbe - Partijski sistemi

Vježbe - Članstvo, rukovodstvo i frakcije

Vježbe - Partija kao sistem

Vježbe - Saradnja i sukobi

Vježbe - Funkcije partija