METODOLOGIJA POLITIČKIH NAUKA


Semestar: 1
ECTS: 8
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NEMANJA BATRIĆEVIĆ1x1
7S+4P
OLIVERA KOMAR3x1
7S+4P

Rezultati popravnog zavrsnog ispita

Pripremni čas - zavrsni ispit

Rezultati popravnog kolokvijuma

Rezultati redovnog kolokvijuma

Termin popravnog kolokvijuma i pripremni čas

Termin redovnog kolokvijuma

Kvalitativne metode detaljno

Kvantitativne i kvalitativne metode

Termin kolokvijuma

Praćenje procesa

Prezentacija sa predavanja

Planiranje i sprovođenje kvalitativnih istraživanja (2)