METODOLOGIJA POLITIČKIH NAUKA


Semestar: 1
ECTS: 8
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NEMANJA BATRIĆEVIĆ1x1
20B+7S+9P
OLIVERA KOMAR3x1
20B+7S+9P