METODOLOGIJA POLITIČKIH NAUKA


Semestar: 1
ECTS: 8
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NEMANJA BATRIĆEVIĆ1x1
61S+20P
OLIVERA KOMAR3x1
61S+20P

Završni ispit: raspored

Rezultati prvog domaćeg rada

Rezultati popravnog kolokvijuma

Ispitna pitanja

Pripremni čas iz metodologije

Bodovi - drugi domaći

Praćenje procesa

Prezentacija sa predavanja

Planiranje i sprovođenje kvalitativnih istraživanja (2)

Predavanje: Planiranje i sprovođenje kvalitativnih istraživanja (1)

Vježbe - Deskriptivna statistika

Trece predavanje - Predstavljanje podataka