Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija

Promjena satnice popravnog ispita

Avgustovski rok - rezultati

Rezultati - COVID rok

Upis ocjena

Rezultati popravnog završnog ispita

Termin popravnog završnog ispita

Kvalitativne metode detaljno

Kvantitativne i kvalitativne metode

Termin kolokvijuma

Praćenje procesa

Prezentacija sa predavanja

Planiranje i sprovođenje kvalitativnih istraživanja (2)