Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita studenti će moći da: - Prepoznaju najvažnije karakteristike procesa globalizacije u njenim najvažnijim dimenzijama, - Razlikuju najvažnije procese globalizacije i prepoznaje njihovu međusobnu povezanost i uslovljenost, - Razlikuju najvažnije teorijske pravce u objašnjenju savremene globalizacije, - Prepoznaju ideološki sadržaj dominantne forme globalizacije, - Kritički ocjenjuju dominantnu formu globalizacije i njene efekte u različitim dimenzijama.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
TODOR LAKIĆ2x1
7S+5P
DANIJELA VUKOVIĆ ĆALASAN2x1
7S+5P

Satnica popravnog ispita

Termin polaganja testova u avgustovskom roku

Termin popravnog ispita - ažurirano

Novi termin II ispitnog roka

Termin ispita u septembarskom roku

Polaganje kolokvijuma u avgustovskom roku

Plan rada na vježbama; Dodatni tekstovi za diskusiju

Rezultati popravnog ispita

Rezultati popravnog II testa

Rezultati II testa

Rezultati popravnog I testa

Rezultati I testa