ETNICITET I ETNIČKI ODNOSI


Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita studenti će moći da: - Objasni najvažnije teorijske pravce u razumijevanju problematike etniciteta i etničkih odnosa, - Razlikuje najvažnije tipove etničkih odnosa, - Prepoznaje najvažnije modele odnosa države prema etnokulturnom i etnonacionalnom pluralizmu, - Objasni najvažnije politike upravljanja etničkim razlikama, - Objasni karakteristike etničkih konflikata i modele njihovog rješavanja, - Primjenjuje stečeno znanje u cilju prepoznavanja i objašnjenja najvažnijih problema u etničkim odnosima u savremenim društvima.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
TODOR LAKIĆ1x1
14S+6P
DANIJELA VUKOVIĆ ĆALASAN2x1
14S+6P

Satnica popravnog ispita

Satnica ispita

Rezultati popravnih testova

Satnica popravnih testova

Rezultati II testa

Termin II testa

Rezultati popravnih testova

Rezultati II testa

Teme za eseje

Literatura za vježbe

Literatura za vježbe

Literatura za naredne vježbe