Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

- Definiše osnovne pojmove u geopolitici - Definiše i objašnjava uticaj tradicionalnih geopolitičkih teorija na savremene koncepte geopolitike - Prepoznaje osnovne značajke i specifičnosti različitih škola i pokreta u geopolitici - Analizira i objašnjava istorijske i savremene tokove geostarteških odnosa, probleme interesnih sfera u prošlosti i danas - Prepoznaje i tumači geostrateške regije savremenog svijeta, sa akcentom na područja koja predstavljaju izazove savremene globalne sigurnosti - Prepoznaje i koriste metodološki aparat savremenih geostrateških i geopolitičkih analiza - Analizira savremene geopolitičke koncepte kroz korišćenje novih analitičkih postupaka i metoda - Definiše i objašnjava interakciju između prostora i prostornih fenomena i zvanične politike određene države - Analizira savremene međunarodne odnose kroz objašnjavanje savremenih geopolitičkih procesa

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
BORIS VUKIĆEVIĆ2x1
49B
MARKO SAVIĆ2x1
49B