Semestar: 3
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon uspješno položenog predmeta student će biti u mogućnosti da: - Analizira rast broja učesnika diplomatije, različito postavljenih pripadnosti i značaj interdisciplinarnosti u uslovima savremenog svijeta - Prepoznaje i koristi metode, tehnike i sredstva korišćenja diplomatije u rješavanju prepreka u međunarodnoj zajednici - Poznaje oblike umreženog diplomatskog djelovanja i mogućnosti rješavanja problema tim putem - Objašnjava i procjenjuje glavne pravce diplomatskih zbivanja - Razumije značaj uključivanja javnog mnjenja u diplomatiju i načine na koje se diplomatija povezuje sa medijima i predstavlja građanima na domaćem i međunarodnom planu

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SAŠA KNEŽEVIĆ2x1
37B+2S
TODOR LAKIĆ2x1
37B+2S