DIPLOMATSKI I KONZULARNI ODNOSI


Semestar: 3
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
TODOR LAKIĆ2x1
31B+2S
BORIS VUKIĆEVIĆ2x1
31B+2S

Gradivo za I test