Semestar: 2
ECTS: 3
Status: Izborni
Fond: 2++0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što studente polože ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Razumiju opšti smisao veoma jednostavnih autentičnih audio-vizuelnih ili pisanih dokumenata na standardnom jeziku i da u jednostavnim dokumentima izdvoji bitne informacije. 2. Razmjenjuju jednostavne ideje i informacije o bliskim temama vezanim za svakodnevne situacije. 3. Učtivo izraze jednostavne stavove, slaganje/neslaganje i na jednostavna način traže pojašnjenje kod problema u komunikaciji. 4. Koriste odgovarajuće jednostavne jezičke strukture, prepoznaju ideje, odnosno vladaju specifičnostima proste rečenice na francuskom jeziku u pogledu reda riječi u odnosu na crnogorski jezik. 5. Služe se odgovarajućim jezičkim izrazom u pisanju različitih vrsta jednostavnih tekstova (mejl, razglednica, kratko pismo, pozivnica, formular sa ličnim podacima).

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SONJA ŠPADIJER2x1
20B+2P