OSNOVI ISTRAŽIVANJA U POLITIČKIM NAUKAMA


Semestar: 1
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Osnovni cilj predmeta je da studenti usvoje osnovna znanja i vještine o tome na koji načim se mogu proučavati politički fenomeni.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NEMANJA BATRIĆEVIĆ2x2
100B+15P
OLIVERA KOMAR2x1
100B+15P

Termin popravnog kolokvijuma

Vježbe - X neđelja

Link za predavanje 24. novembra

Rezultati kolokvijuma

Vjezbe - VIII neđelja

Link za predavanje 17. novembra

Prezentacija sa osmog predavanja

Prezentacije sa predavanja

Vježbe - materijali

Politikologija kao naučna disciplina

Ostale vrste kvalitativnih istraživanja

Tekst i istraživanja