Semestar: 1
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Osnovni cilj predmeta je da studenti usvoje osnovna znanja i vještine o tome na koji načim se mogu proučavati politički fenomeni.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NEMANJA BATRIĆEVIĆ2x1
100B+12P
OLIVERA KOMAR2x1
100B+12P

Raspored polaganja ispita iz Osnova istraživanja 25.01.2021. po grupama

Bodovi tokom semestra

Raspored polaganja ispita iz Osnova istraživanja 11.01.2021. po grupama

Domaći rad

Rezultati popravnog kolokvijuma

Tok završnog ispita

Ostale vrste kvalitativnih istraživanja

Tekst i istraživanja

Brojevi i istraživanja

Dizajn istraživanja

Kvantitativni i kvalitativni metodi

Koncepti i mjerenje