Semestar: 2
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MARKO SAVIĆ2x1
60B+3S+18P
BORIS VUKIĆEVIĆ2x1
60B+3S+18P

Bodovno stanje prije ispita

Rezultati popravnih kolokvijuma

Popravni oba kolokvijuma

Vježbe 14.05.

Informacija - predavanja

UMO vježbe 07.05.

Prezentacija sa predavanja

Prezentacija sa predavanja

Prezentacija sa predavanja

Prezentacija sa predavanja

Prezentacija sa predavanja

Prezentacija sa predavanja