UVOD U MEĐUNARODNE ODNOSE


Semestar: 2
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MARKO SAVIĆ2x1
60B+3S+18P
BORIS VUKIĆEVIĆ2x1
60B+3S+18P