UVOD U STUDIJE BEZBJEDNOSTI


Semestar: 6
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MARKO SAVIĆ1x1
18B+12S+2P
BORIS VUKIĆEVIĆ2x1
18B+12S+2P